onsdag, december 15, 2004

Vidarebefordrat från Fredskoalitionen-forum

Om Irak-valen

Hej!

Visst är detta komplicerade problem men inte mer komplicerade än exempelvis Afghanistan vad det verkar.

Irakierna är kloka med en gammal vana att samarbeta, även om shiiterna i söder känner att de fått ta de största stötarna och ändå inte belönats med mer makt.

Saddams lycklades (som de andra arabledarna stödda av Väst) hålla samman landet med en blandning av morot (för egna släktingarna och generaler) och piska (mot upproriska kurder och ayatollor). Och onekligen var det ett smart drag av honom att redan under -90talet vända sig till shiiterna och islam när han insåg vart det hela lutade. Och via stöd till självmordsbombarfamiljer i Palestina ytterligare vinna propagandasegrar i arabvärlden.

Dessutom förde han över vissa statsfunktioner till de olika stammarna för att förbereda för något slags gerillakrig och vad jag förstår blev väl shia/sunnisamarbetet i shurakommittéerna förberett redan då?

Nåja, detta krig kan naturligtvis amerikanarna inte vinna, men till vilka ytterligare förluster för det irakiska folket? Jag talar inte bara i döda och lemlestade utan den totalförstörda infrastrukturen och det kontaminerade dricksvattnet som fylls på även av rester av utarmat uran. Uran som redan idag ger bröstcancer och spädbarnsdeformationer.

(Jag undersöker förresten nu i förstudie för Gröna Korsets räkning om en internationell konferens i frågan kan anordnas, tills rena saneringsåtgärder, utbildningsinsatser, vattenreningsåtgärder, hälsoinsatser i övrigt kan sättas in som t.ex efter Tjernobyl)

Alltså vad göra? Naturligtvis tänker inte amerikanarna med världens största ambassad med bödeln Negroponte i spetsen frivilligt släppa detta krigsbyte. Utan siktar in sig på en Aghanistanlösning.

Vad USA med allierade hittills uppnått överträffar idag Saddams värsta jävligheter med råge. Varje irakier betraktas som en potentiell fiende som man helst föredrog se död förutom förstås de egna feta regeringsimporterna.

Jag vill minnas att någon i panelen under Världstribunalen i Stockholm ville vara rättvis ("å ena sidan, å andra sidan") mot USA i Irak och sa "men folket har i varje fall fått åsiktsfrihet".

Men knappast frihet och säkerhet för sina liv, skulle man lugnt kunna tillägga och påminna om hur mediciner och sjukvård idag nekas Falludja som återigen terrorbombas. Och ev massmedia hindras insyn.

1. Ockupationen är olaglig.

2. Ockupanterna har uppträtt något så hänsynslöst mot befolkningen att nu alla begriper att de själva inte har något att hämta från USA med sin avsikt att sälja ut och plundra landet., även i fortsättningen.

3. Det sk valet sker på ockupanternas villkor i samarbete med bl.a iranska religiösa krafter och kollaboratörer i Kurdistan.

4. Och det största motståndet kommer från sunnidominerade grupper, eftersom dessa antagligen kommer att förlora mest i sammanhanget.

Den svenska utrikesministern Freivalds i EKOTs lördagsintervju den 20 nov? motiverar Sveriges ställningstagande med FNs 8 juniresolution (vilket andra länder anser inte behöver motsäga krigets illegalitet)

CITAT FREIVALDS
"Amerikanarna har nu ett ansvar att se till att valen kan äga rum när nu den temporära regeringen bett dem stanna kvar och utföra sina uppgifter. Men utan att ta till övervåld.och då bekämpa de våldsamma rörelserna. De måste rensa bort motståndet för att kunna genomföra valen och det är bra att de håller fast vid besluten.

Att dra sig ur bara för att man misslyckats, det kan man heller inte göra. För man har ett ansvar för målet är att få fram en legitim regering. Det är viktigt att komma vidare och få en legitim regering så att uppbyggnadsprojektet kan börja," SLUT VALDA CITAT


Detta är onekligen ägnat att förblinda den svenska opinionen. I det har de svenska REGERINGarna alltid varit skickliga. Att låta som om kriget handlar om något slags humanitärt projekt.

Och "vår" svenska MEDIA drar sitt strå till stacken genom att i tid och otid göra antydningar om "terrorister" (helst utländska sådana).

ALLTSÅ finns det mycket att bita i när det gäller vår egen motpropaganda. Det måste vara vår huvuduppgift framöver, då ändå 98% av den irakiska befolkningen söder om Kurdistan vill ha bort amerikanarna. Men hur ser de på valen? Där är bilden idag inte entydig, särskilt då Sistani lägger sin uppmaning att rösta i vågskålen.

Jag tror det finns nog med kloka irakier som absolut inte vill låta sig splittras men när det nu kommer till valfrågan skrev Juan Cole att vissa shiitiska ledare låtit antyda att de efter en seger kunde komma att kasta ut amerikanarna.

Intressant tanke något det vore bra att få en större inblick i liksom vad det skulle kunna innebära för övriga folkgrupper

Tack för dina egna intressanta tankar!

hälsar
/Ingrid

Postad till Fredskoalitionen-forum den 12 dec. 2004 av Ingrid Ternet