onsdag, november 10, 2004

POSTKOLONIALT... PÅ SVENSKA !

ABF-huset, Stockholm, 17 november klockan 09:00

Said på svenska

Edward Said är en ständig utmaning. Hans inflytande och betydelse är svår att överskatta. Den skarpa polemiken i Palestinafrågan, den banbrytande boken Orientalism och en radikal politisk filosofi som spränger alla krav på lojalitet och konformism. Akademiker, intellektuell och aktivist. År 2003 dog Said. Arvet är stort. På vilka sätt är han viktig i svensk debatt och forskning? I ett läge präglat av Kriget mot terrorismen, revolutionär islamism, konflikten mellan rasdiskriminering och mångkultur samt Europas växande murar mot omvärlden vill vi se samtiden ur Saids perspektiv.

Paulina de los Reyes och Shahram Khosravi: "Diaspora, hemlöshet och det kosmopolitiska som individuell och kollektiv erfarenhet". Klas Gustavsson: "Sanning, kunskap och makt hos Said". Med kommentarer från Annika Olsson och Lars Mikael Raattamaa. Amanda Peralta: "Said och den intellektuelles uppdrag". Med kommentarer från Katarina Mattsson och Stefan Jonsson. Masoud Kamali och Klas Grinell: "Orientalism efter 11 september". Samtalsledare: Per Wirtén

Läs mer om programmet här.

Onsdag 17 november, klockan 9.00-16.00
ABF-huset, Sveavägen 41,
Stockholm
Program och anmälan: wirten@arenaek.se

Arrangörer:
Arenagruppen, Centrum mot rasism och ABF Stockholm.